Image Slider

 

Đầu tư khu Gieo trồng và sản xuất dược liệu kết hợp với nghỉ dưỡng và chữa bệnh vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Theo Quyết định phê duyệt số 6135/ QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

 

  • Mục tiêu của dự án: Vùng nguyên liệu đàn hương, dược liệu, khu nghỉ dưỡng, chữa bệnh vật lý trị liệu.
  • Quy mô: Trồng cây đàn hương và cây chủ cho đàn hương phát triển, trồng xen canh các loại dược liệu phù hợp, đầu tư hệ thống tưới tiêu và chăm sóc cây chuyên nghiệp tự động hóa, đầu tư hệ thống khu nghỉ dưỡng kèm theo dịch vụ phụ, bể bơi, nhà hàng, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng …
  • Địa điểm: Đường dẫn vào hầm Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng.
  • Diện tích: 6.1 ha
  • Tổng vốn đầu tư : 300.000.000.000 đồng.
  • Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2020 đến năm 2025.
  • Hiện trạng: đang thực hiện qui hoạch, thiết kế tổng thể.