Image Slider

 

Đầu tư nhà máy nhà máy sơ chế và chế biến thực phẩm từ gạo.

- Theo Quyết định phê duyệt số 1913/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị).

 

  • Mục tiêu của dự án: nhà máy sơ chế và chế biến thực phẩm từ gạo.
  • Quy mô: Xây dựng hệ thống sấy, hệ thống chế biến, hệ thống kho lưu trữ nông sản (lúa, gạo, dược liệu …) đạt sản lượng 190.000 tấn/năm.
  • Địa điểm: KCN Diên Sanh, huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị.
  • Diện tích: 14.000 m2
  • Tiến độ thực hiện dự án: Trong năm 2018.
  • Tổng vốn đầu tư : 76.000.000.000 đồng.
  • Hiện trạng: Đã được nhận đất; bàn giao mốc giới; san ủi mặt bằng.