Image Slider

 

Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất rượu, nước giải khát và nước uống dinh dưỡng từ gạo lứt và đài hoa Hibiscus.

Theo Quyết định phê duyệt số 1380/ QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng.

    

 

 

  • Mục tiêu của dự án: Sản xuất rượu vang; Sản xuất nước gạo lứt và nước dinh dưỡng từ hoa Hibiscus; Sản xuất trà từ gạo lứt và hoa Hibiscus; Đầu tư xây dựng nhà kho, khu trưng bày, giới thiệu và dùng thử sản phẩm, khu tham quan theo mô hình sản xuất Rượu, nông sản kết hợp với tham quan du lịch diện tích 3.000 m2.
  • Quy mô:

+ Giai đoạn 1: Hệ thống máy móc thiết bị sản xuất nước gạo lứt và nước dinh dưỡng. Công suất 5.000.000 lít/năm và 30 tấn trà từ gạo lứt và hoa Hibiscus.

+  Giai đoạn 2: Hệ thống máy móc thiết bị sản xuất, hệ thống nhà kho, khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm, khu tham quan mô hình sản xuất rượu, nông sản kết hợp tham quan du lịch diện tích 3.000m2.

  • Địa điểm: Khu vực Hố Ông, Kim Liên, Tổ 01, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
  • Diện tích sử dụng: 12.000 m2.
  • Tổng vốn đầu tư : 216.700.000.000 đồng.

+ Giai đoạn 1: 52.2 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2: 164.5 tỷ đồng.

  • Tiến độ thực hiện dự án:

+ Giai đoạn 1: Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017: Đầu tư cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị với tổng số vốn khoảng 52.2 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2018 đến tháng 1/2019: Đầu tư xây dựng nhà kho, khu trưng bày, giới thiệu và dùng thử sản phẩm, khu tham quan theo mô hình sản xuất Rượu, nông sản kết hợp với tham quan du lịch diện tích 3.000 m2 và hệ thống chiết xuất thảo dược và chưng cất rượu với công suất 1.000.000 lít/ năm với tổng số vốn khoảng 164.5 tỷ đồng.

  • Hiện trạng: Đã hoàn thiện được 80% giá trị dự án giai đoạn 1.