Image Slider

 

Đầu tư nhà máy sản xuất sữa gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

 

  • Mục tiêu của dự án: Sản phẩm sữa gạo xuất khẩu.
  • Qui mô: Hệ thống máy móc thiết bị sản xuất,… đạt sản lượng 100.000.000 lít/năm.
  • Địa điểm: Huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị.
  • Diện tích: 5 ha
  • Tiến độ thực hiện dự án:  Từ năm 2019 đến năm 2020.
  • Tổng vốn đầu tư : 600.000.000.000 đồng.
  • Hiện trạng: Đang hoàn tất các thủ tục xin giấy phép đầu tư.