Image Slider

 

Nhà Máy Quảng Trị

-  Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất khẩu.

-  Địa điểm: Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

-  Quy mô dự án: diện tích xây dựng 14.000 m2