Image Slider

Nước gạo tím

Thành phần: Gạo tím than, gạo lứt, nếp cái hoa vàng, kem không sữa

Contact

Nước gạo lứt huyết ròng

Thành phần: Gạo lứt huyết ròng, gạo lứt, nếp cái hoa vàng, kem không sữa, đường mía.

Contact