Image Slider

Hồng Trà Chanh

Thành phần: Nước, dịch chiết đài hoa Hibiscus, Đường, Acesulfam k, Aspartam, tinh chất chanh tự nhiên.

Liên hệ

Hồng Trà Buddy

Thành phần: Nước, Dịch ciết đài hoa Hibiscus, Đường, Ac Acesulfam K, Aspartam, Tinh chất trà xanh tự nhiên.

Liên hệ