Image Slider
Hàng nghìn xe chở đại biểu APEC 2017 tại Đà Nẵng

Hàng nghìn xe chở đại biểu APEC 2017 tại Đà Nẵng

Thứ tư, 08/11/2017

Từ xe sang như Audi, Mercedes, Lexus tới các xe phổ thông, xe bus được huy động để phục vụ sự kiện.