Image Slider

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Chiến lược phát triển dài hạn của Chăm Chăm là xây dựng thương hiệu của công ty lớn mạnh, có tầm cỡ trong nước và trong khu vực.

Trong giai đoạn này, Chăm Chăm chú trọng đến các lĩnh vực quan trọng tạo ra đòn bẩy cho việc đạt được sứ mệnh của mình:

     -  Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược.

     -  Nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến và thay đổi.

     -  Tăng cường quản lý trong việc tích hợp chuỗi cung ứng.

Chúng tôi chú trọng trong việc tích hợp chuỗi cung ứng. Với mỗi một sản phẩm ra thị trường, Chăm Chăm luôn chú trọng đến chất lượng và sự an toàn. Với niềm đam mê trong nghiên cứu sáng tạo, chúng tôi đã thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Xanh, cho ra đời các sản phẩm từ nông sản của Việt Nam với một chất lượng hoàn toàn mới. Tất cả các sản phẩm đều được chú trọng từ công thức cho đến việc gieo trồng nguyên liệu, thu hoạch, chọn nguyên liệu chất lượng, sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường đến tay người tiêu dùng. Chúng tôi muốn đem tất cả niềm đam mê và sự sáng tạo để phục vụ sức khỏe cộng đồng, đồng thời cũng tạo ra một bước dột phá mới cho nên nông nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng luôn chú trọng đến việc quản trị nguồn nhân lực chiến lược để trở thành một công ty có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp, một doanh nghiệp có môi trường làm việc lý tưởng, nhân viên phát huy hết khả năng sáng tạo và sự đam mê của mình góp phần vào thành tựu của công ty.