Image Slider

 

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

- Tầm nhìn:  Trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về các chế phẩm nông sản và dược liệu sạch

- Sứ mệnh: Tạo ra giá trị từ tinh hoa của nên nông nghiệp Việt, phục vụ sức khỏe con người. Mang thương hiệu Việt hội nhập toàn cầu.

- Giá trị cốt lõi: Tư duy đột phá tạo ra giá trị vượt trội.

- Nguyên tắc hoạt động:

+  Đổi mới sáng tạo

+  Thực hành tiết kiệm

+  Đam mê công việc

+  Ý thức trách nhiệm

+  Cùng hỗ trợ cùng phát triển

+  Minh bạch nhiệm vụ - Minh bạch tài chính

+  Tạo giá trị và phát triển bền vững

+  Tôn trọng cá nhân

+  Nhân lực là tài sản của Công ty

+  Luôn học hỏi, luôn đổi mới